artykuł nr 1

Opłata za wodę od 1 kwietnia 2009 do 31 marca 2010

Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę. Taryfa obowiązuje od 01.04.2009 do dnia 31.03.2010 roku.
artykuł nr 2

Opłata za wodę od 1 kwietnia 2008 do 31 marca 2009

Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę. Taryfa obowiązuje od 01.04.2008 do dnia 31.03.2009 roku.