artykuł nr 1

Opłata administracyjna

Opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Gminy w Przyrowie nie objęte przepisami o opłacie skarbowej w roku 2006 określa uchwała Rady Gminy w Przyrowie nr 81/XV/04. Treść uchwały tutaj