artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych w roku 2008 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy nr 113/XXI/05 z dnia 30 listopada 2005 r. Treść uchwały tutaj