artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w roku 2008 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy nr 41/VIII/07 z dnia 27 października 2007 roku. Treść uchwały tutaj