artykuł nr 1

Opłata targowa w roku 2006

Opłata targowa obowiązująca na terenie Gminy Przyrów w roku 2006 ustalona została na podstawie uchwały Rady Gminy w Przyrowie nr 80/XV/04. Treść uchwały tutaj