artykuł nr 1

Podatek rolny w roku 2006

Podatek rolny w roku 2006

Podatek rolny obowiązujący w roku 2006 na terenie Gminy Przyrów ustalony został na podstawie ustawy z dnia 15.11.1984 o podatku rolnym (t.j. Dz.U. nr 94 z 1993 r. poz. 431 z późniejszymi zmianami).

Stawki podatku rolnego:

  • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych - 69,70 zł z ha przeliczeniowego
  • użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych - 139,40 zł z ha fizycznego