artykuł nr 1

Podatek od nieruchomości w roku 2006

Podatek od nieruchomości w roku 2006 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy nr 112/XXI/05 z dnia 30 listopada 2005 roku. Treść uchwały tutaj