artykuł nr 1

Opłata targowa

Opłata targowa obowiązująca na terenie Gminy Przyrów w roku 2005 ustalona została na podstawie uchwały Rady Gminy w Przyrowie nr 80/XV/04.

Treść uchwały wraz ze stawkami opłaty w załączniku.

Załączniki:
Uchwała nr 80/XV/0464 KB