artykuł nr 1

Podatek Leśny

Podatek Leśny w roku 2005

Podatek leśny obowiązujący na terenie Gminy Przyrów w roku 2005 ustalony został na podstawie ustawy z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 200 poz. 1682)

Stawka podatku leśnego:

  • 26, 488 zł z 1 ha fizycznego lasu