artykuł nr 1

Podatek rolny w roku 2024

Podatek rolny w roku 2024 na terenie Miasta i Gminy Przyrów został ustalony na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr XLVIII/292/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku.

Link: Uchwała Rady Gminy Przyrów NR XLVIII/292/2023 z dnia 29 listopada 2023roku.

Rada Miejska w Przyrowie obniżyła ustaloną na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 oraz z 2023r. poz. 1450) średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów z kwoty – 89,63 zł za 1q do kwoty 67,63 zł za 1q.

Stawka podatku rolnego:

  • użytki rolne wchodzące w skład gospodarstw rolnych – 169,075 zł z 1 ha przeliczeniowego
    (67,63 zł  x 2,5q = 169,075 zł);
  • użytki rolne nie wchodzące w skład gospodarstw rolnych - 338,15 zł z 1 ha fizycznego
    (67,63 zł x 5q = 338,15 zł ).
artykuł nr 2

Podatek leśny w roku 2024

Podatek leśny w roku 2024  na terenie Miasta i Gminy Przyrów został ustalony na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2019 r. poz. 888).

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 327,43 zł za 1 m³.

Stawka podatku leśnego:

  • 72,0346 zł z 1 ha fizycznego lasu (327,43 zł x 0,220 m³);
  • lasy wchodzące w skład rezerwatu przyrody lub parku narodowego stawka podatku leśnego jest obniżona o 50% i wynosi – 36,0173 zł.
artykuł nr 3

Podatek od nieruchomości w roku 2024

Podatek od nieruchomości w roku 2024 na terenie Miasta i Gminy Przyrów został ustalony na podstawie Uchwały Rady Gminy Przyrów Nr XXXVIII/237/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

Link: Uchwała Rady Gminy Przyrów Nr XXXVIII/237/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

artykuł nr 4

Podatek od środków transportowych w roku 2024

Podatek od środków transportowych w roku 2024 ustalony został na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXXVIII/238/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.

Link: Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/238/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku.