artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów