artykuł nr 1

Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Przyrów

Zestawienie obiektów nieruchomych GEZ Gminy Przyrów

 1. Przyrów:
  1. Kościół parafialny pw. Św. Doroty;
  2. Układ urbanistyczny (nr rej. A/41);
  3. Kościół pw. Św. Mikołaja (nr rej. A/25);
  4. Cmentarz grzebalny rzymskokatolicki (nr rej.A/430);
  5. Dawny cmentarz żydowski;
  6. Drewniana suszarnia węży strażackich
 2. Wiercica:
  1. Młyn wodny (nr rej. A/334).
 3. Zarębice:
  1. Park podworski;
  2. Kapliczka murowana.
 4. Julianka:
  1. Dworzec kolejowy Kolei Herbskiej;
  2. Wodociągowa wieża ciśnień.
 5. Knieja:
  1. Młyn murowany.
 6. Wola Mokrzeska:
  1. Kaplica murowana.
 7. Aleksandrówka:
  1. Klasztor w zespole klasztornym Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego;
  2. Kościół w zespole klasztornym Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego;
  3. Zespół klasztorny Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego (nr rej. A/26): kościół, klasztor, dziedziniec klasztorny wraz z najbliższym otoczeniem;
  4. Kapliczka przydrożna murowana.