artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2019 rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2018 rok

Załączniki:
Sprawozdanie finansoweMB