artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2022 rok

artykuł nr 2

Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2021 rok

artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2020 rok

artykuł nr 4

Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2019 rok

artykuł nr 5

Sprawozdanie finansowe Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie za 2018 rok

Załączniki:
Sprawozdanie finansoweMB