artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie