artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy Przyrów