artykuł nr 1

Informacja o wykonaniu budżetu w 2017 r.

Informacja Wójta Gminy Przyrów wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych
artykuł nr 2

Uchwała Nr 4200/VII/94/2018 VII Składu...

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr Or.0050.21.2018

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów.
artykuł nr 4

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2017 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.
artykuł nr 5

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu

Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2017 r. wynikająca z art. 37 Ustawy o Finansach Publicznych.