artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przyrów za 2014 r. przedstawione zostało Zarządzeniem Wójta Gminy Nr Or.0050.18.2015 z dnia 23 marca 2015 r.
artykuł nr 2

Informacja Wójta Gminy Przyrów

Informacja Wójta Gminy Przyrów za 2014 r. wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych.
artykuł nr 3

Uchwała Nr 4200/VII/59/2015 VII Składu...

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyrów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
artykuł nr 4

Informacja Wójta Gminy Przyrów

Informacja Wójta Gminy Przyrów za IV kwartał 2014 r. wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych.
artykuł nr 5

Informacja Wójta Gminy Przyrów

Informacja Wójta Gminy Przyrów za III kwartał 2014 r. wynikająca z art. 37 ust.1 pkt 2 Ustawy o Finansach Publicznych.