artykuł nr 1

Budżet Gminy Przyrów na rok 2003

Budżet Gminy Przyrów na rok 2003 uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Przyrów nr 21/III/03 z dnia 26 marca 2003 roku. Treść uchwały