artykuł nr 1

Układ wykonawczy budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Przyrów nr 0151/4/06 z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie układu wykonawczego budżetu na rok 2006
artykuł nr 2

Budżet Gminy na rok 2006

Uchwała Rady Gminy w Przyrowie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Budżetu na rok 2006