artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIV/162/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 20 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów".

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIV/161/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 20 września 2021 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przyrów, na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa w Zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Złoty Potok.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XXIV/160/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 20 września 2021 roku

w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Przyrów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2022 rok.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XXIV/159/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 20 września 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XXIV/158/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 20 września 2021 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.