artykuł nr 1

Uchwała Nr XXIII/157/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 lipca 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XXIII/156/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.