artykuł nr 1

Uchwała Nr XIX/129/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy w Przyrowie oraz planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyrowie na 2021 rok.

artykuł nr 2

Uchwała Nr XIX/128/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Staropole.

artykuł nr 3

Uchwała Nr XIX/127/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sygontka.

artykuł nr 4

Uchwała Nr XIX/126/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sieraków.

artykuł nr 5

Uchwała Nr XIX/125/2021 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/119/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Zalesice.