artykuł nr 1

Uchwała Nr XVIII/124/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/124/2020494 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVIII/123/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyrów.

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/123/2020174 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVIII/122/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Staropole.

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/122/2020766 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XVIII/121/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sygontka.

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/121/2020781 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XVIII/120/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w gminie Przyrów w granicach sołectwa Sieraków.

Załączniki:
Uchwała Nr XVIII/120/2020743 KB