artykuł nr 1

Uchwała Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XV/125/2016 Rady Gminy Przyrów z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty wraz z późniejszymi zmianami.

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/112/2020181 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XVI/111/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/111/2020313 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyrów.

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/110/2020432 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XVI/109/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/109/2020758 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XVI/108/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 24 listopada 2020 r.

w sprawie określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku.

Załączniki:
Uchwała Nr XVI/108/2020245 KB