artykuł nr 1

Uchwała Nr XIII/89/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych.

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/89/2020113 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIII/88/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/88/2020508 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie.

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/87/2020253 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr XIII/86/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyrów na 2020 rok”.

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/86/2020266 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIII/85/2020 Rady Gminy Przyrów z dnia 21 kwietnia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Przyrów na rok szkolny 2019/2020.

Załączniki:
Uchwała Nr XIII/85/2020108 KB