artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pana Grzegorza Adamus

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe Pana Karola Auguściak

artykuł nr 3

Oświadczenia majątkowe Pana Bartłomieja Bochenek

artykuł nr 4

Oświadczenia majątkowe Pana Mirosława Hamerla

artykuł nr 5

Oświadczenia majątkowe Pana Seweryna Młynarczyk