artykuł nr 1

Uchwała Nr XXI/163/2017

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie
artykuł nr 2

Uchwała Nr XXI/162/2017

w sprawie apelu do Komisji Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich
artykuł nr 3

Uchwała Nr XXI/161/2017

w sprawie uchwalenia dotacji przedmiotowych
artykuł nr 4

Uchwała Nr XXI/160/2017

w sprawie: określenia podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
artykuł nr 5

Uchwała Nr XXI/159/2017

w sprawie zmiany Uchwały nr 10/III/10 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Zakładu Komunalnego w Przyrowie