artykuł nr 1

Uchwała Nr XVII/132/2017

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego