artykuł nr 1

Uchwała Nr XIII/106/2016

w sprawie w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Przyrów
artykuł nr 2

Uchwała Nr XIII/105/2016

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyrów na lata 2016-2018.
artykuł nr 3

Uchwała Nr XIII/104/2016

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
artykuł nr 4

Uchwała Nr XIII/103/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy
artykuł nr 5

Uchwała Nr XIII/102/2016

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne