artykuł nr 1

Uchwała Nr X/76/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r
artykuł nr 2

Uchwała Nr X/75/2015

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej