artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pani Elżbiety Ślęzak-Zawadzkiej