artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pana Władysława Nowak