artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Pana Mirosława Hamerla