artykuł nr 1

Uchwała Nr II/12/2014

w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
artykuł nr 2

Uchwała Nr II/11/2014

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015
artykuł nr 3

Uchwała Nr II/10/2014

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
artykuł nr 4

Uchwała Nr II/9/2014

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
artykuł nr 5

Uchwała Nr II/8/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014r