artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy w Przyrowie - kadencja 2018-2023

artykuł nr 2

Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy w Przyrowie - lata 2014-2018