artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.31.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia Regulaminu realizacji „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Przyrów na lata 2019-2023” na rok 2021.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr Or.0050.30.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 6 maja 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr Or.0050.29.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr Or.0050.28.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 28 kwietnia 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr Or.0050.27.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 15 kwietnia 2021 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Przyrów, przeznaczonej do zamiany, położonej w miejscowości Sygontka.