artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.45.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 28 lipca 2021 roku

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr Or.0050.44.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 19 lipca 2021 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Przyrów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr Or.0050.43.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 19 lipca 2021 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki AUTOSAN H9.21 12,5 t. rocznik 2002, o nr rej. SCZ W455.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr Or.0050.42.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 14 lipca 2021 roku

w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Przyrów w dniach od 14 lipca 2021 r. do 15 lipca 2021 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr Or.0050.41.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania Zespołu ds raportowania schematów podatkowych (MDR)w Gminie Przyrów.