artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.64.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 20 października 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr Or.0050.63.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 20 października 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr Or.0050.62.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 4 października 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr Or.0050.61.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 30 września 2021 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr Or.0050.60.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.