artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.8.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr Or.0050.7.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr Or.0050.6.2021 Wójta Gminy Przyrów

artykuł nr 4

Zarządzenie nr Or.0050.5.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 26 stycznia 2021 roku

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2021/2022 do Publicznego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyrowie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyrów.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr Or.0050.4.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 25 stycznia 2021 roku

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.