artykuł nr 1

Zarządzenie nr Or.0050.92.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie powierzenia Gminnemu Zakładowi Komunalnemu w Przyrowie zarządzania mieniem gminy Przyrów.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr Or.0050.91.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przyrowie.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr Or.0050.90.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie: odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr Or.0050.89.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 grudnia 2021 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr Or.0050.88.2021 Wójta Gminy Przyrów z dnia 27 grudnia 2021 roku

w sprawie: przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.