artykuł nr 1

Zarządzenie Nr Or.0050.100.2018

w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2019 rok oraz planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr Or.0050.99.2018

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr Or.0050.98.2018

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych w Urzędzie Gminy w Przyrowie
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr Or.0050.97.2018

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Przyrowie
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr Or.0050.96.2018

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Przyrowie