artykuł nr 46

Zarządzenie Nr Or.0050.59.2013

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie ul. Szkolna 44.
artykuł nr 47

Zarządzenie Nr Or.0050.58.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Przyrów w roku szklonym 2013/2014”.
artykuł nr 48

Zarządzenie Nr Or.0050.57.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont Domu Wiejskiego w miejscowości Sygontka Gmina Przyrów – modernizacja kotłowni”
artykuł nr 49

Zarządzenie Nr Or.0050.56.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013r.
artykuł nr 50

Zarządzenie Nr Or.0050.55.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013