artykuł nr 41

Zarządzenie Nr Or.0050.64.2013

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr Or.0050.63.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
artykuł nr 43

Zarządzenie Nr Or.0050.62.2013

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Przyrów”.
artykuł nr 44

Zarządzenie Nr Or.0050.61.2013

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
artykuł nr 45

Zarządzenie Nr Or.0050.60.2013

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie ul. Szkolna 44.
Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013