artykuł nr 1

Zarządzenie Nr Or.0050.104.2013

w sprawie wdrożenia Systemu do monitorowania oraz analizowania satysfakcji obsługi klienta wraz ze wspomagającym narzędziem IT w Urzędzie Gminy Przyrów.
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr Or.0050.103.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013 r.
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr Or.0050.102.2013

w sprawie: wprowadzenia:projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Przyrowie na 2014 r.
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr Or.0050.101.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2013 r.
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr Or.0050.100.2013

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 rok.
Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013