artykuł nr 31

Zarządzenie nr 0151/65/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r.
artykuł nr 32

Zarządzenie nr 0151/64/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r.
artykuł nr 33

Zarządzenie nr 0151/63/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
artykuł nr 34

Zarządzenie nr 0151/62/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r.
artykuł nr 35

Zarządzenie nr 0151/61/2010

W sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013