artykuł nr 1

Zarządzenie nr 0151/95/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 0151/94/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 0151/93/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Przyrowie na 2010 r
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 0151/92/2010

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2010 rok
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 0151/91/2010

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Dostępne kategorie:
Rok 2010
Rok 2011
Rok 2012
Rok 2013