artykuł nr 46

Zarządzenie nr 0151/43/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
artykuł nr 47

Zarządzenie nr 0151/42/2009

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie
artykuł nr 48

Zarządzenie nr 0151/41/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok
artykuł nr 49

Zarządzenie nr 0151/40/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
artykuł nr 50

Zarządzenie nr 0151/39/2009

W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151 / 72 / 2008 Wójta Gminy Przyrów z dnia 02 grudnia 2008 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Przyrów
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009