artykuł nr 31

Zarządzenie nr 0151/58/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
artykuł nr 32

Zarządzenie nr 0151/57/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok
artykuł nr 33

Zarządzenie nr 0151/56/2009

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
artykuł nr 34

Zarządzenie nr 0151/55/2009

W sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Przyrowie
artykuł nr 35

Zarządzenie nr 0151/54/2009

W sprawie nieodpłatnego przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu na własność Gminy Przyrów nieruchomości położonej w obrębie wsi Przyrów.
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009