artykuł nr 1

Zarządzenie nr 0151/88/2009

W sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa Urzędu Gminy w Przyrowie
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 0151/87/2009

W sprawie ustalenia Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Urzędu Gminy w Przyrowie
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 0151/86/2009

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2009 rok
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 0151/85/2009

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 0151/84/2009

W sprawie opracowania planu, przygotowania i organizowania ewakuacji mieszkańców Gminy Przyrów na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009