artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/67/06

W sprawie powołania Komisji spisowej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów pieniężnych w kasie Urzędu Gminy na dzień 29 grudnia 2006 roku.
artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/66/06

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.
artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/65/06

W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/64/06

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przyrów w zakresie upowszechniania zajęć sportowych i turystyki oraz rozwoju bazy sportowej i turystycznej w 2007 roku
artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/63/06

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok.
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009