artykuł nr 31

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/37/06

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego P. Elżbiety Loch
artykuł nr 32

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/36/06

W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego P. Justyny Sowińskiej
artykuł nr 33

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/35/06

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Woli Mokrzeskiej"
artykuł nr 34

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/34/06

W sprawie przeprowadzenia V przetargu ustnego nieograniczonego i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność gminy Przyrów
artykuł nr 35

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/33/06

W sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy na 2006 rok
Dostępne kategorie:
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009