artykuł nr 1

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/50/2004

W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2004 rok nr 60/XI/04 z dnia 30 marca 2004 roku
artykuł nr 2

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/49/2004

W sprawie powołania Komisji spisowej do przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji kasy w Urzędzu Gminy na dzień 31 grudnia 2004 roku.
artykuł nr 3

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/48/2004

W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Przyrowie i ustalenia tekstu jednolitego
artykuł nr 4

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/47/2004

W sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok
artykuł nr 5

Zarządzenie Wójta Gminy nr 0151/46/2004

W sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę paliwa"
Dostępne kategorie:
Rok 2002
Rok 2003
Rok 2004
Rok 2005