artykuł nr 1

Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy Przyrów