artykuł nr 1

Zarządzenie Nr Or.0050.20.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie powołania przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr Or.0050.19.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów z dnia 26 marca 2024 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr Or.0050.18.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów z dnia 19 marca 2024 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 rok i informacji o stanie mienia Gminy Przyrów.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr Or.0050.17.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów z dnia 19 marca 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Przyrowie.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr Or.0050.16.2024 Burmistrza Miasta i Gminy Przyrów z dnia 19 marca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie.